บริษัท บีเควาย ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อต้ัง เมื่อปี 2020 เราเป็นบริษัท ผู้นำเข้าสินค้าจากแหล่งผลิต ช้ันนำระดับโลก 
ท้ังวัตถุดิบอาหารและวัตถุดิบเพื่่อสุขภาพจากต่างประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ยุโรป  อเมริกา และประเทศอื่นๆ 
เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
กลุ่มผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยรวมไปจนถึงกลุ่มอุตสาหกรรม เครื่่องดื่่ม อาหารเสริม สินค้าแดรี่ เบเกอรี่ ขนมหวาน และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 
คุณค่าของเรา
Powered by MakeWebEasy.com